ابراهيم الاخضر

روایت حفص از عاصم

ابراهيم السعدان

روایت حفص از عاصم

ابراهیم الجبرین

روایت حفص از عاصم

ابراهیم الدوسری

روایت ورش از نافع

ابراهیم العسیری

روایت حفص از عاصم

ابراهیم بن محمد الجرمی

روایت حفص از عاصم

ابوبکر الشاطری

روایت حفص از عاصم

احمد الحواشی

روایت حفص از عاصم

احمد الطرابلسی

روایت حفص از عاصم

احمد بن علی الحذیفی

روایت حفص از عاصم

احمد بن علی العجمی

روایت حفص از عاصم

احمد خضر الطرابلسی

روايت قالون از نافع

احمد سعود

روایت حفص از عاصم

احمد صابر

روایت حفص از عاصم

احمد عامر

روایت حفص از عاصم

احمد نعینع

روایت حفص از عاصم

ادریس ابکر

روایت حفص از عاصم

استاذ زامری (من مالیزیا)

روایت حفص از عاصم

اكرم العلاقمي

روایت حفص از عاصم

الحسینی العزازی

قرآن کریم یاد آموز

الدوکالی محمد العالم

روايت قالون از نافع

الزین محمد احمد

روایت حفص از عاصم

العشري عمران

روایت حفص از عاصم

العیون الکوشی

روایت ورش از نافع

الفاتح محمد الزبير

روایت دوری از ابی عمرو

القارئ یاسین

روایت ورش از نافع

بندر بليله

روایت حفص از عاصم

توفیق الصایغ

روایت حفص از عاصم

جمال الدين الزيلعي

روایت حفص از عاصم

جمال شاکر عبدالله

روایت حفص از عاصم

جمعان العصيمي

روایت حفص از عاصم

حاتم فرید الواعر

روایت حفص از عاصم

حمد الدغریری

روایت حفص از عاصم

خالد الجلیل

روایت حفص از عاصم

خالد الشريمي

روایت حفص از عاصم

خالد القحطانی

روایت حفص از عاصم

خالد الوهیبی

روایت حفص از عاصم

خالد عبدالكافی

روایت حفص از عاصم

خالدبن سلیمان آل مهنا

روایت حفص از عاصم

خلیفه الطنیجی

روایت حفص از عاصم

داود حمزة

روایت حفص از عاصم

رشید افراد

روایت حفص از عاصم

رشید بلعالیة

روایت حفص از عاصم

رقیة سولونق ( من مالیزیا )

روایت حفص از عاصم

زكریا حمامة

روایت حفص از عاصم

زکی داغستانی

روایت حفص از عاصم

سامی الحسن

روایت حفص از عاصم

سامی الدوسری

روایت حفص از عاصم

سعد الغامدی

روایت حفص از عاصم

سعود بن ابراهیم الشریم

روایت حفص از عاصم

سهل بن زین یاسین

روایت حفص از عاصم

سید رمضان

روایت حفص از عاصم

شعبان الصیاد

روایت حفص از عاصم

شیرزاد بن عبدالرحمن طاهر

روایت حفص از عاصم

صابر عبدالحکم

روایت حفص از عاصم

صالح آل طالب

روایت حفص از عاصم

صالح الصاهود

روایت حفص از عاصم

صالح الهبدان

روایت حفص از عاصم

صلاح البدیر

روایت حفص از عاصم

صلاح الهاشم

روايت قالون از نافع

صلاح الهاشم

روایت حفص از عاصم

صلاح بو خاطر

روایت حفص از عاصم

طارق دعوب

روایت حفص از عاصم

عادل بن سالم الکلبانی

روایت حفص از عاصم

عادل بن عبدالله ریان

روایت حفص از عاصم

عبدالبارئ محمد

روایت حفص از عاصم

عبدالبارئ محمد

قرآن کریم یاد آموز

عبدالباری الثبیتی

روایت حفص از عاصم

عبدالباسط عبدالصمد

روایت حفص از عاصم

عبدالباسط عبدالصمد

روایت ورش از نافع

عبدالباسط عبدالصمد

قرآن کریم با تجوید

عبدالرحمن السدیس

روایت حفص از عاصم

عبدالرشید صوفی

روایت السوسی از ابی عمر

عبدالرشید صوفی

روایت خلف از حمزه

عبدالعزیز الأحمد

روایت حفص از عاصم

عبدالعزیز الزهرانی

روایت حفص از عاصم

عبدالله البریمی

روایت حفص از عاصم

عبدالله البعیجان

روایت حفص از عاصم

عبدالله الکندری

روایت حفص از عاصم

عبدالله بن علی بصفر

روایت حفص از عاصم

عبدالله بن عواد الجهنی

روایت حفص از عاصم

عبدالله بن محمد المطرود

روایت حفص از عاصم

عبدالله خیاط

روایت حفص از عاصم

عبدالله غیلان

روایت حفص از عاصم

عبدالمحسن الحارثی

روایت حفص از عاصم

عبدالمحسن العبیكان

روایت حفص از عاصم

عبدالمحسن العسكر

روایت حفص از عاصم

عبدالمحسن القاسم

روایت حفص از عاصم

عبدالهادی کناکری

روایت حفص از عاصم

عبدالودود مقبول حنیف

روایت حفص از عاصم

عبدالولی الارکانی

روایت حفص از عاصم

عثمان انصاری

روایت حفص از عاصم

علی ابو هاشم

روایت حفص از عاصم

علی بن عبدالرحمن حذیفی

روایت حفص از عاصم

علی بن عبدالله جابر

روایت حفص از عاصم

علی حجاج السویسی

روایت حفص از عاصم

علی حذیفی

روايت قالون از نافع

عماد زهیر حافظ

روایت حفص از عاصم

عمر القزابری

روایت ورش از نافع

فارس عبّاد

روایت حفص از عاصم

فهد العتیبی

روایت حفص از عاصم

فهد بن سالم الکندری

روایت حفص از عاصم

فواز الكعبی

روایت حفص از عاصم

لافی العونی

روایت حفص از عاصم

ماجد الزامل

روایت حفص از عاصم

ماجد العنزی

روایت حفص از عاصم

مالك شیبة الحمد

روایت حفص از عاصم

ماهر المعیقلی

قرآن کریم یاد آموز

ماهر المعیقلی

روایت حفص از عاصم

ماهر شخاشیرو

روایت حفص از عاصم

محمد الأیراوی

روایت حفص از عاصم

محمد البراك

روایت حفص از عاصم

محمد الحافظ ( من مالیزیا )

روایت حفص از عاصم

محمد الطبلاوى

روایت حفص از عاصم

محمد اللحیدان

روایت حفص از عاصم

محمد المحيسني

روایت حفص از عاصم

محمد المنشد

روایت حفص از عاصم

محمد ایوب

روایت حفص از عاصم

محمد جبریل

روایت حفص از عاصم

محمد حفص علی ( من مالیزیا )

روایت حفص از عاصم

محمد رشاد الشریف

روایت حفص از عاصم

محمد صالح عالم شاه

روایت حفص از عاصم

محمد صديق المنشاوى

قرآن کریم یاد آموز

محمد صدیق المنشاوی

قرآن کریم با تجوید

محمد صدیق المنشاوی

روایت حفص از عاصم

محمد عبدالحكیم سعید العبدالله

روایت بزی و قنبل از ابن کثیر

محمد عبدالکریم

روایت ورش از نافع از طریق ابی بکر اصفهانی

محمد عثمان خان ( من الهند )

روایت حفص از عاصم

محمدعبدالكريم

روایت حفص از عاصم

محمود الرفاعی

روایت حفص از عاصم

محمود الشیمی

روایت دوری از کسائی

محمود خلیل الحصری

قرآن کریم با تجوید

محمود خلیل الحصری

روایت حفص از عاصم

محمود خلیل الحصیری

روایت ورش از نافع

محمود علی البنا

قرآن کریم با تجوید

محمود علی البنا

روایت حفص از عاصم

مشاری العفاسی

روایت حفص از عاصم

مشاری بن راشد العفاسی

روایت دوری از کسائی

مصطفى إسماعیل

روایت حفص از عاصم

مصطفى اللاهونی

روایت حفص از عاصم

مصطفى رعد العزاوي

روایت حفص از عاصم

معمر الأندونیسی

روایت حفص از عاصم

معيض الحارثي

روایت حفص از عاصم

مفتاح السلطنی

روایت دوری از کسائی

مفتاح السلطنی

روایت شعبه از عاصم

مفتاح السلطنی

روایت دوری از ابی عمرو

مفتاح السلطنی

روایت حفص از عاصم

مفتاح محمد السلطنی

روایت ذکوان از ابن عامر

موسى بلال

روایت حفص از عاصم

ناصر العبید

روایت حفص از عاصم

ناصر القطامی

روایت حفص از عاصم

نعمۃ الحسان

روایت حفص از عاصم

واصل بن داود المزن

روایت حفص از عاصم

وديع اليمني

روایت حفص از عاصم

وشيار حيدر اربيلى

روایت حفص از عاصم

ولید الدلیمی

روایت حفص از عاصم

ولید بن محمد النائحی

روايت قالون از نافع از طریق ابی نشیط

يوسف الشويعي

روایت حفص از عاصم

یاسر الدوسری

روایت حفص از عاصم

یاسر الفیلکاوی

روایت حفص از عاصم

یاسر القرشی

روایت حفص از عاصم

یاسر المزروعی

روایت رویس و روح از یعقوب حضرمی

یاسر سلامه

روایت حفص از عاصم

یحیى حوا

روایت حفص از عاصم

یوسف الدغوش ( من المغرب )

روایت حفص از عاصم

یوسف بن نوح أحمد

روایت حفص از عاصم