อับดุรเราะชีด ศูฟีย์ - ริวายะฮฺเคาะลัฟ จาก หัมซะฮฺ